Privacy

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://daihocbonba.com được https://daihocbonba.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://daihocbonba.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.