Đóng góp bài viết

Đại học Bôn Ba phấn đấu trở thành một đại học trực tuyến, nơi dạy các kiến thức thực dụng hữu ích cho cuộc sống hàng ngày của bạn.

Chúng tôi chia trường đại học ảo này thành các khoa:

  • Kỹ năng mềm
  • Du lịch
  • Pháp luật
  • Ngoại ngữ
  • Sức khỏe
  • Kinh tế
  • Công nghệ

Nhà trường sẽ không dạy những kiến thức hàn lâm như những trường đại học thông thường, mà chúng tôi tập trung chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực dụng cần thiết trong cuộc sống thường ngày của bạn.

Nhà trường cũng rất hoan nghênh tương tác của các học viên bao gồm:

Các bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc đóng góp bài viết tại : https://daihocbonba.com/contact