Tổng hợp mức phạt các lỗi cơ bản dành cho xe ô tô

Tổng hợp mức phạt tiền cho các lỗi cơ bản dành cho xe ô tô

Tổng hợp mức phạt các lỗi cơ bản dành cho xe ô tô

1. Không thắt dây an toàn: 800.000 -1.000.000 đồng.
2. Không có GPLX:  4.000.000 - 6.000.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày).
3. Không mang GPLX: 200.000 - 400.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày).
4. Không có đăng ký xe:  2.000.000 đến 3.000.000 đồng (tạm giữ xe 7 ngày).
5 Không mang đăng ký xe: 200.000 - 400.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày).
6. Không có hoặc không mang bảo hiểm xe: 400.000 - 600.000 đồng.
7. Dùng tay sử dụng điện thoại di động: 1.000.000 - 2.000.000 đồng.
8. Vượt đèn đỏ, đèn vàng: 3.000.000 - 5.000.000 đồng (tước bằng 1 - 3 tháng).
9. Dừng, đỗ xe không có tín hiệu: 200.000 - 400.000 đồng.
10. Đỗ xe không sát mép đường bên phải: 400.000 - 600.000 đồng.
11. Quay đầu xe trái quy định trong KDC:  400.000 - 600.000 đồng.
12. Bật đèn chiếu xa trong KDC: 800.000 - 1.000.000 đồng.
13. Không bật đèn chiếu sáng sau 19 giờ: 800.000 - 1.000.000 đồng.
14. Lùi xe ở đường 1 chiều: 800.000 - 1.000.000 đồng.
15. Đi không đúng làn: 3.000.000 - 5.000.000 đồng (tước bằng 1 - 3 tháng).
17. Lùi xe trên đường cao tốc: 16.000.000 - 18.000.000 đồng (tước bằng 5 - 7 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).
18. Gây tai nạn không dừng lại, bỏ trốn không trình báo: 16.000.000 - 18.000.000 đồng (tước bằng 5 - 7 tháng).
19. Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h: 800.000 - 1.000.000 đồng.
20. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến dưới 20 km/h: 3.000.000 - 5.000.000 đồng (tước bằng 1 - 3 tháng).
21. Chạy quá tốc độ quy định từ 30 đến dưới 35 km/h: 6.000.000 - 8.000.000 đồng (tước bằng  2 - 4 tháng).
22. Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h: 10.000.000 - 12.000.000 đồng (tước bằng 2- 4 tháng).
23. Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở: 6.000.000 - 8.000.000 đồng ( tước bằng 10 - 12 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).
24. Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở: 16.000.000 - 18.000.000 đồng (tước bằng 16 - 18 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).
25. Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở:  30.000.000 - 40.000.000 đồng (tước bằng 22 - 24 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).
26. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn: 30.000.000 - 40.000.000 đồng (tước bằng 22 - 24 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).
27. Sử dụng ma túy khi điều khiển xe: 30.000.000 -  40.000.000 đồng (tước bằng 22 - 24 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).
(Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP)