Cách sắp xếp thứ tự ảnh trong Iphone, Ipad

Cách sắp xếp hình ảnh và video cũ nhất đến mới nhất, mới nhất đến cũ nhất trong ứng dụng Photos của IOS

Cách sắp xếp thứ tự ảnh trong Iphone, Ipad

Trong iOS 14, Apple đã điều chỉnh ứng dụng Ảnh gốc của mình để cải thiện khả năng điều hướng, khả năng khám phá và quản lý album của người dùng. Một trong những cải tiến này là việc bổ sung các tùy chọn sắp xếp mới trong các album.

Các tùy chọn sắp xếp mới cho phép bạn xem nội dung album của mình theo thứ tự từ cũ nhất đến mới nhất, mới nhất đến cũ nhất hoặc theo thứ tự tùy chỉnh hoàn toàn do bạn chọn, giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Các bước sau đây hướng dẫn bạn cách sắp xếp album ảnh mới trên iPhone và iPad chạy ‌‌iOS 14‌‌ trở lên.

  1. Mở ứng dụng Stock Photos trên thiết bị iOS của bạn.
  2. Nhấn vào nút Album ở cuối màn hình.
  3. Chọn một album để sắp xếp.
  4. Nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của màn hình.
  5. Chọn Sắp xếp từ menu bật lên.
  6. Chọn từ Thứ tự tùy chỉnh, Cũ nhất đến Mới nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.