Giấy nợ viết tay có được coi là hợp đồng vay tài sản hợp pháp?

Giấy nợ viết tay có được coi là chứng cứ khi ra tòa?

Giấy nợ viết tay có được coi là hợp đồng vay tài sản hợp pháp?

Sáu tháng trước, tôi có cho bạn đồng nghiệp mượn 300 triệu đồng. Lúc cho mượn bạn tôi chỉ viết tay giấy mượn tiền, có ghi thời hạn trả tiền, có chữ ký của tôi và người bạn.
Do tin tưởng nên tôi không đi chứng thực hay công chứng giấy nợ. Giờ đã quá hạn trả nợ, tôi hỏi nhiều lần mà bạn tôi không chịu trả tiền. Xin hỏi tôi có thể dùng giấy nợ viết tay này để khởi kiện ra tòa án được không?
Bạn đọc Trần Văn Khải (vankhai…@yahoo.com)

 

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Về bản chất, cho vay tài sản, tiền là một hình thức giao dịch dân sư. Quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 không yêu cầu hình thức cụ thể của hợp đồng vay tài sản. Do đó, hợp đồng vay tài sản có thể được lập thành văn bản, thể hiện qua lời nói hoặc hành vi cụ thể. Đồng thời, đối với hợp đồng vay tài sản cũng không có yêu cầu bắt buộc phải được công chứng hay chứng thực.

Vì vậy, giấy nợ viết tay cũng được coi là một hợp đồng vay tài sản hợp pháp.

Điều 93 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định chứng cứ trong vụ việc dân sự được hiểu là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục.

Theo đó, nguồn chứng cứ bao gồm các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử; vật chứng, lời khai của đương sự…

Như vậy, giấy vay tiền viết tay có thể được coi là chứng cứ về việc vay tài sản. Anh Khải có thể nộp cùng hồ sơ khởi kiện thu hồi nợ tại tòa án có thẩm quyền.