nghiacx

nghiacx

Last seen: 4 years ago

Member since Oct 2, 2019 [email protected]

Following (0)

Followers (0)

Ngoại ngữ

Học 1 ngoại ngữ trong vòng 6 tháng với 5 nguyên tắc và...

5 nguyên tắc và 7 hành động để học một ngôn ngữ mới

Pháp luật

Tổ công tác 141 Công an Hà Nội là gì?

Nhiệm vụ của Tổ công tác 141 là gì?