Bể cá to đến mức có thể làm bể bơi

Thời tiết năng nóng thế này có cái bể cá này thì vui phải biết! Bể cá này nuôi cá gì thì hợp nhỉ?

Thời tiết năng nóng thế này có cái bể cá này thì vui phải biết!

Bể cá này nuôi cá gì thì hợp nhỉ các bạn :))