Tag: Khoa học

Công nghệ

Tại sao mỗi năm có hàng chục nhà máy thủy điện bị phá hủy?

Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến việc phá hủy hàng chục các nhà máy thủy điện hằng năm trên toàn thế giới.

----------
----------
----------