Tag: máy tính

Công nghệ

Arduino là gì?

Arduino là một bo mạch xử lý dùng để Lập trình nhúng, embedded computing, hay physical computing, tức là lập trình để con người tương...

Công nghệ

Hướng dẫn chi tiết sửa lỗi Windows 10 không hiện Thumbnail

Windows 10 không hiện ảnh preview, ảnh xe xem trước

----------
----------
----------