Tag: chứng khoán

Kinh tế

Cách đọc đồ thị hình nến candlestick

Đồ thị nến là một loại biểu đồ giá được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là chứng khoán.

Kinh tế

Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng...

Kiến thức chứng khoán Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng là gì

----------
----------
----------