Tag: phạt

Pháp luật

Ăn hoa quả có làm tăng nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông tổ chức thực nghiệm cho nhân vật ăn bốn loại quả khác nhau, uống bổ phế và nước si rô rồi kiểm tra nồng độ cồn....

----------
----------
----------