Cách cài Android SDK không cần Adroid Studio trên windows

Cách cài Android SDK Command line tools trên windows

Cách cài Android SDK không cần Adroid Studio trên windows

Thông thường để build app android các bạn thường cài Android studio và nó đã bao gồm cả android sdk. Tuy nhiên Android Studio là một phần mềm rất nặng, tiêu tốn nhiều dung lượng nên nếu bạn chỉ muốn sử dụng Android sdk để build app Ionic, react native thì chỉ cần Android SDK command line tools.

Trên trang download Android Studio, hãy chọn tải Command Line tools only. Tải xuống và cài đặt nó vào một thư mục có tên là Android Android trên ổ cứng của bạn.


Trong thư mục, hãy truy cập “tools/bin,”, rồi bấm chuột phải vào sdkmanager và  run as administrator

 

Bạn sẽ cài đặt các gói cơ bản sau đó bạn có thể nhập các lệnh khác nhau để cài thêm các công cụ SDK của mình. Xem thêm tại https://developer.android.com/studio/command-line/sdkmanager

VD để cài thêm platform tools:

sdkmanager "platform-tools" "platforms;android-28"

Bạn cũng đã có thể dùng các lệnh adb fastboot