Tag: sức khỏe sinh sản

Sức khỏe

Vì sao ngày xưa đẻ sòn sòn, thời nay 'hở ra' là vô sinh

GS viện Việt Đức giải thích nguyên nhân gia tăng vô sinh và cách phòng ngừa.

----------
----------
----------