CCCM là gì?

Giải nghĩa cụm từ công động mạng hay dùng: CCCM là gì và CCCM được dùng khi nào?

CCCM là gì?

CCCM là một cụm từ viết tắt được dân mạng sử dụng phổ biến trong các lượt bình luận của mình.
CCCM là viết tắt của cụm từ "các cụ các mợ".

Cách sử dung:

E cần vào ngày sáng 14 ạ. CCCM nào kinh doanh thì ới e cho e cái giá với. Em cảm ơn nhiều!"