Tổng quan cơ bản về kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô là gì?

Tổng quan cơ bản về kinh tế vi mô

Chào các bạn, bài trước nhà trường có giới thiệu qua về tổng quan về kinh tế vĩ mô có liên quan tới nền kinh tế như thế nào, thế nên hôm nay nhà trường xin trình bày một khái niệm không kém quan trọng trong việc đi tìm hiểu về kinh tế học đó là kinh tế vi mô.

Kinh tế vi mô là gì?

- Hiểu đơn giản nếu như kinh tế vĩ mô là đi tìm hiểu tổng quan hoạt động kinh tế giải quyết vấn đề về tăng trưởng, lạm phát, thất ngiệp thì kinh tế học vi mô là khoa học xã hội nghiên cứu tác động của hành vi con người, cụ thể là làm thế nào những quyết định đó ảnh hưởng đến việc sử dụng và phân phối các nguồn lực khan hiếm.

- Kinh tế học vi mô cho thấy cách thức và lý do tại sao các hàng hóa khác nhau có giá trị khác nhau, cách các cá nhân đưa ra quyết định hiệu quả hơn hoặc hiệu quả hơn và cách các cá nhân phối hợp và hợp tác tốt nhất với nhau. Nói chung, kinh tế vi mô được coi là một khoa học đầy đủ, tiên tiến và ổn định hơn so với kinh tế vĩ mô .

          
- Kinh tế học vi mô là nghiên cứu về xu hướng kinh tế, hoặc những gì có thể xảy ra khi các cá nhân đưa ra một số lựa chọn nhất định hoặc khi các yếu tố của sản xuất thay đổi. Các tác nhân riêng lẻ thường được nhóm thành các nhóm nhỏ kinh tế vi mô, chẳng hạn như người mua, người bán và chủ doanh nghiệp. Các nhóm này tạo ra cung và cầu về tài nguyên, sử dụng tiền và lãi suất làm cơ chế định giá để phối hợp.
- Kinh tế học vi mô nghiên cứu các quyết định của các cá nhân và doanh nghiệp để phân bổ các nguồn lực sản xuất, trao đổi và tiêu thụ.
- Kinh tế học vi mô liên quan đến giá cả và sản xuất ở các thị trường đơn lẻ và sự tương tác giữa các thị trường khác nhau, nghiên cứu tổng hợp về nền kinh tế 
Các nhà kinh tế vi mô sử dụng toán học như một ngôn ngữ để hình thành các lý thuyết và nghiên cứu quan sát để kiểm tra lý thuyết của họ chống lại hiệu suất thực tế của thị trường.

         
Công dụng của kinh tế vi mô
Là một khoa học thuần túy quy tắc, kinh tế học vi mô không cố gắng giải thích những gì sẽ xảy ra trong một thị trường. Thay vào đó, kinh tế học vi mô chỉ giải thích những gì mong đợi nếu điều kiện nhất định thay đổi.

Nếu một nhà sản xuất tăng giá xe hơi, kinh tế vi mô cho biết người tiêu dùng sẽ có xu hướng mua ít hơn trước.

Nếu một mỏ đồng lớn sụp đổ ở Nam Mỹ, giá đồng sẽ có xu hướng tăng, vì nguồn cung bị hạn chế.

Kinh tế học vi mô có thể giúp một nhà đầu tư thấy tại sao giá cổ phiếu của Apple Inc. có thể giảm nếu người tiêu dùng mua ít iPhone hơn.

Kinh tế học vi mô cũng có thể giải thích tại sao mức lương tối thiểu cao hơn có thể buộc Công ty của Wendy thuê ít công nhân hơn. Kinh tế học vi mô có thể giải quyết những câu hỏi như thế này có thể có ý nghĩa rất rộng đối với nền kinh tế; tuy nhiên, câu hỏi về số lượng kinh tế tổng hợp vẫn là mục đích của kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như những gì có thể xảy ra với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc vào năm 2020.

 Hi vọng sau bài viết này bạn có cái nhìn cũng như kiến thức cơ bản về kinh tế học vi mô và vĩ mô trong lĩnh vực kinh tế hiện nay.